University Rank Holders

THIRUVALLUVAR UNIVERSITY RANK HOLDERS

(2017-18)

S.NO

DEPT

EXAM. REG.NO

NAME OF THE CANDIDATE

CGPA

RANK

1

MATHS

10815P20018

V.KOWSALYA

 

4th RANK

2

TAMIL

10816P06043

K.VANITHA

7.9938

1st RANK

10816P06008

S.ELAVARASI

7.6011

4th RANK

10816P06039

B.THAMIL DURGADEVI

7.5773

6th RANK

10816P06022

E.RAJALAKSHMI

7.517

8th RANK

3

CHEMISTRY

10816P14019

V. JAYAPRIYA

7.41

6th  RANK